Slovak Investment Holding za 10 rokov preinvestoval 1,3 miliardy eur a podporil stovky firiem

Slovak Investment Holding za 10 rokov preinvestoval 1,3 miliardy eur a podporil stovky firiem

20.05.2024

SIH oslavuje 10 rokov podpory slovenského podnikania a investícií. Cez finančné nástroje podal pomocnú ruku tisíckam firiem počas pandémie, pomohol zeleným projektom, inováciám aj sociálnemu podnikaniu.

Bratislava, 20. mája 2024 – Štátna spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) si v máji 2024 pripomína desiate výročie svojho založenia. Za uplynulú dekádu sa SIH etabloval ako kľúčový správca návratných eurofondov na Slovensku. Vďaka finančným nástrojom, medzi ktoré patria zvýhodnené úvery, záruky a kapitálové, prípadne kvázi-kapitálové investície podporil stovky firiem, startupov aj verejných projektov v objeme 1,3 miliardy eur.

Priame investície SIH smerovali do 36 perspektívnych spoločností v objeme 356,6 milióna eur. Cez výhodné bankové úvery podporil vyše 14-tisíc firiem, ktoré tak získali finančné prostriedky v hodnote takmer 2,2 miliardy eur. Ďalších 208 podnikov získalo 198,6 milióna eur investícií od fondov, do ktorých SIH vložil prostriedky.

Priame a nepriame investície

Cieľom SIH je podporovať rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, rozvoj infraštruktúry, sociálnej ekonomiky, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá primárne z Fondov Európskej únie. Projekty financuje výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov, nie grantmi. Počas 10 rokov ich realizoval cez model troch fondov, National Development Fund I., National Development Fund II., National Development Fund III., a prostredníctvom spoločnosti Slovak Asset Management, ktorá je správcom fondu Venture to Future Fund.

Finančné nástroje SIH poskytuje dvoma spôsobmi. Prvým je nepriamo cez komerčné banky a investičné fondy, ktoré podporujú veľký počet menších projektov. Druhý spôsob je priamo, ktorý využíva pri väčších investíciách v oblasti infraštruktúry, inovatívnych firiem či energetickej obnovy budov.

Pôvodne mal SIH v správe pol miliardy eur. V marci 2020, tri týždne po potvrdení pandémie na Slovensku, SIH promptne zareagoval na bezprecedentnú situáciu a pripravil záručné nástroje, vďaka ktorým banky mohli poskytnúť zvýhodnené preklenovacie úvery podnikom pôsobiacim v SR. Cieľom bolo pomôcť podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými pandémiou a napriek kríze udržať pracovné miesta. O programy bol zo strany podnikateľov enormný záujem. Najväčším programom bola tzv. SIH antikorona záruka, ktorá sa neskôr v súvislosti s energetickou krízou a konfliktom na Ukrajine premenovala na SIH antikrízovú záruku. Firmám priniesla úvery so zníženým úrokom. Len v rámci tohto programu si podniky požičali 1,78 miliardy eur, a tým pádom sa objem preinvestovaných prostriedkov ku koncu roka 2023 viac než zdvojnásobil.

 

Zelená ekonomika, samosprávy i startupy

SIH kladie dôraz aj na kľúčové oblasti ako zelená ekonomika, inovácie či sociálne podnikanie. Podporil desiatky projektov zameraných na obnoviteľné zdroje, efektívne nakladanie s odpadmi, sociálne služby či dostupné bývanie.

Finančné nástroje v oblastiach, v ktorých podporujeme relatívne nízky počet projektov v relatívne vyšších objemoch, je ekonomicky efektívne implementovať priamo. Tento investičný model využívame napríklad pri podpore projektov v oblasti infraštruktúry, inovatívnych podnikov a pri podpore energetickej efektívnosti budov. Týmto spôsobom sme napríklad podporili projekt výstavby diaľnice D4/R7, úver pre ŽSR na projekt diagnostických vozidiel, či viaceré vysoko inovatívne slovenské spoločnosti, ktorých mená alebo produkty rezonujú aj ďaleko za hranicami Slovenska,“ uviedol Peter Frőhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovak Investment Holding. Medzi úspešné investície, ktoré už SIH exitoval, patria investície do e-commerce platformy (fitnes e-shopu) GymBeam a energetickej firmy Enstra, pri ktorých SIH dosiahol zhodnotenie 2,4 milióna eur.

Prostredníctvom investičných fondov na podporu startupov, do ktorých SIH investoval, bolo kapitálovo podporených 90 startupov pôsobiacich v rôznych sektoroch sumou viac než 60 mil. eur, k týmto zdrojom sa pridalo dodatočných 11 mil. eur súkromného kapitálu.

 

Efektivita a návratnosť

Peniaze, ktoré sa vrátia z investícií a úverov, tzv. re-flows, sa opätovne používajú na podporu ďalších projektov. Návratné finančné nástroje znamenajú, že po splnení vopred dohodnutých podmienok musí prijímateľ podpory tieto prostriedky vrátiť, napríklad vo forme splátok pôžičky alebo vystúpením štátu z investície vo firme. Tento systém umožňuje podporiť viacero projektov z jedného balíka peňazí, keďže vrátené zdroje možno opätovne investovať.

Slovak Investment Holding zohral pri čerpaní eurofondov dôležitú úlohu. Slovensko v programovom období 2014 - 2020 investovalo až 11% svojej alokácie prostredníctvom finančných nástrojov, čo bolo nad priemerom EÚ.

Na vysokú efektivitu využívania návratných finančných nástrojov v porovnaní s tradičnými grantmi poukazuje aj zvýšený záujem súkromných investorov. „To znamená, že každé euro verejných zdrojov alokovaných na investíciu dokáže pritiahnuť dodatočné súkromné finančné zdroje, a týmto spôsobom znásobiť celkový objem investície pre konečných príjemcov. Za 10 rokov SIH prerozdelil takmer 1,8 miliardy eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré vďaka pákovému efektu prilákali ďalšie súkromné zdroje a vytvorili investičné portfólio v hodnote vyše 3 miliardy eur,“ dodal Peter Frőhlich.

Podpora verejného sektora

Slovak Investment Holding podporuje aj viaceré finančne udržateľné projekty v oblasti kultúry. Investične sa podieľa na rekonštrukcii Kúpeľov Grössling v Bratislave a na premene bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej na moderné múzeum a kultúrno-vzdelávací hub Litterra.

Aktívne sa tiež venuje podpore sociálnej ekonomiky. Príkladom sú podporené podniky Dostupný Domov a Dostupný nájom, ktoré umožňujú bývať znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré by inak nemali možnosť získať bývanie za komerčných trhových podmienok.

SIH je zároveň významným investičným partnerom samospráv, a to napríklad v oblasti znižovania spotreby energie pri prevádzke verejných budov, rekonštrukcie ciest a mostov alebo modernizácií škôl.