OTP Banka

OTP Banka

SIH a OTP Banka Slovensko spúšťajú spoluprácu, ktorej cieľom je poskytovanie zvýhodnených úverov vlastníkom bytov a nebytových priestorov na komplexnú obnovu bytových domov za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti. Týmito úvermi bude možné podporiť až 500 bytových domov. Kombináciou finančných prostriedkov SIH a OTP Banky dôjde k vytvoreniu úverového financovania vo výške 56,3 milióna EUR. SIH pripravuje do budúcnosti aj ďalšie finančné nástroje na zvyšovanie energetickej hospodárnosti, či už bytových a nebytových priestorov, verejných budov, alebo malých a stredných podnikov.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre OTP Banku portfóliové úvery so zdieľaným rizikom (PRSL - portfolio risk sharing loans) vo výške EUR 4,3 mil. a EUR 10,0 mil. Výber a podpis zmlúv s OTP Bankou ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v septembri 2014 a decembri 2015. OTP Banka na základe tohto financovania poskytla úvery v období od novembra 2014 do októbra 2016 pre 44 malých a stredných podnikov na Slovensku.