Unicredit

 Unicredit

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre UniCredit Bank portfóliovú záruku prvej straty (FLPG - first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 12,1 mil. Podpis zmluvy prebehol v septembri 2018. UniCredit Bank bude môcť na základe financovania SIH poskytovať úvery pre malé a stredné podniky na Slovensku až do roku 2023.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre UniCredit Bank portfóliovú záruku prvej straty (FLPG - first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 13,0 mil. Výber a podpis zmluvy s UniCredit Bank ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v marci 2013. UniCredit Bank na základe tohto financovania poskytla v období od augusta 2013 do októbra 2016 úvery pre 147 malých a stredných podnikov na Slovensku.