Všeobecná úverová banka

Všeobecná úverová banka

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Všeobecnú úverovú banku portfóliovú záruku prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee) vo výške EUR 24,6 mil. Podpis zmluvy prebehol v decembri 2019. Všeobecná úverová banka bude môcť na základe financovania SIH poskytovať zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky na Slovensku až do roku 2023.