Aeromobil

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporil v júni 2019 spoločnosť AeroMobil Holding S. A. formou konvertibilného úveru. Spoluinvestormi v tomto investičnom kole bola izraelská investičná spoločnosť Focus Capital Group a čínska výrobno-technická a investičná spoločnosť Weilong Enterprise.

AeroMobil je popredným technologickým startupom v rýchlo rozvíjajúcom sa priestore pre lietajúce vozidlá a osobnú leteckú dopravu. V súčasnosti je vedúcou spoločnosťou na trhu v oblasti vývoja lietajúcich vozidiel. Ako jediná spomedzi európskych firiem si podala platnú prihlášku o typový certifikát od Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva pre svoj prototyp 4.0. Investícia SIH umožní spoločnosti pokračovať vo svojich výskumno-vývojových aktivitách.