SIH ANTIKORONA KAPITÁL

Slovak Investment Holding (SIH) zverejňuje výzvu pre malé a stredné podniky na zapojenie sa do 2. kola programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého bude SIH poskytovať konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam.

Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF s alokáciou vo výške 16,7 mil. EUR. Z týchto prostriedkov je 8,4 mil. EUR určených pre Bratislavský kraj a 8,3 mil. EUR pre zvyšné regióny SR. Konvertibilné úvery budú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti). Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. EUR.

Výzva spolu s príslušnou dokumentáciou sa nachádza nižšie. Záujemcovia o implementáciu finančného nástroja musia doložiť potrebnú dokumentáciu špecifikovanú vo Výzve do konečného termínu 19.05.2021 23:59.

Priložená zmluva predstavuje návrh popisujúci mechanizmus hlavných ustanovení, ktoré sú pre záujemcov pevné a nemenné. SIH si vyhradzuje právo zmien zmluvy. Návrh zmluvy vychádza z doterajších skúseností a príkladov obdobných investícií SIH a investičných fondov v jeho správe a z dokumentácie uzatvorenej pri týchto investíciách, ktorá bola vypracovaná okrem iného aj advokátskou kanceláriou A.K.F. LEGAL, s. r. o.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Spoločnosti zapojené do 1. kola programu 

PeWas
TapGest
NEXINEO
STREAMSTAR
SENSONEO
Ecocapsule
PYGMALIOS