SIH ANTIKORONA ZÁRUKA

SIH antikorona záruka 2

Slovak Investment Holding (SIH) zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka 2“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov podnikom.  Finančný nástroj pozostáva zo záruk pre slovenské banky, ktorými SIH na seba, prostredníctvom svojich fondov NDF II. a NDF I., preberie od bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov. Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF s alokáciou vo výške 347 mil. EUR ako aj zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk a celkovým limitom 1,75 miliardy EUR.

Nové preklenovacie úvery  (počas prvého roka zahŕňajúce odklad splátok istiny aj úroku) budú mať splatnosť 2 až 6 rokov a maximálnu výšku 2 mil. EUR. Maximálne úrokové sadzby, za podmienky udržania zamestnanosti, budú pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a.

Výzva spolu s príslušnou dokumentáciou sa nachádza nižšie. Banky, ktoré majú záujem o implementáciu finančného nástroja, musia doložiť potrebnú dokumentáciu špecifikovanú vo Výzve do konečného termínu 10.07.2020 22:00.

 

Dokumenty na stiahnutie

 


SIH antikorona záruka 1

Tento finančný nástroj z dielne Slovak Investment Holding (SIH) pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v malých a stredných podnikoch (MSP) aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4%. Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti.

So žiadosťami o úver sa podnikatelia musia obrátiť na jednen zo subjektov (bánk) zapojených do programu SIH antikorona záruka. Banka celý proces administruje, pričom aj kreditné rozhodnutie je v kompetencii banky.

 

Zapojené subjekty

Slovenská sporiteľňa
BKS Bank
VÚB Banka
Unicredit Bank
Oberbank
ČSOB
OTP Banka
Tatra banka

 

Dokumenty na stiahnutie