Sberbank

Sberbank

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Sberbank portfóliové úvery so zdieľaným rizikom (PRSL - portfolio risk sharing loans) vo výške EUR 2,3 mil. a EUR 6,1 mil. Výber a podpis zmlúv so Sberbank ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond vo februári 2014 a spoločne so SIH v marci 2016. Sberbank na základe tohto financovania podporila 27 firiem v období od júna 2014 do konca októbra 2016.