Investujeme do budúcnosti Slovenska

Michaela Balážová, výkonná riaditeľka Enstra„Tešíme sa z investície Slovak Investment Holding. Spoločností poskytujúcich kapitálové investície do vlastného imania technologických spoločností v tomto regióne nie je nazvyš a inovatívne financovanie SIH-u je pre nás o to hodnotnejšou podporou. Veľkou výhodou je aj katalyzačný efekt SIH-u, ktorý nám pomohol získať spolu-investíciu aj od súkromného investora.“
Igor Kočiš, CEO GA Drilling„Čo sa týka spolupráce so SIHom, bol to dosť veľký rozdiel oproti grantom alebo podobným štátnym inštitúciám. Môj pohľad na SIH je viac menej, že funguje ako firma, čiže normálne sa rozprávate s ľuďmi, s ktorými viete riešiť problémy, viete nájsť tie riešenia priamo na mieste a ísť ďalej.”
Milan Orlovský, KOOR Co-founder a partner “SIH bola taká prirodzená voľba. My sa začíname vďaka nim ďalej rozvíjať, s tým, že vďaka tej investícii zo SIHu a s koinvestorom, čo sme vďaka tomu získali, tak máme de facto financovanie na ďalších 5,7 rokov.“
Peter Badík, Spoluzakladateľ a riaditeľ GreenWay„My sme v minulom roku (2018) zabezpečovali financovanie pre ďalší rozvoj GreenWay a dohodli sme sa s dvoma inštitúciami. Jednou bola EIB a druhou bol Slovak Investment Holding. Táto pomoc nám umožnila rozvinúť investičný plán, na konci ktorého by sme radi nainštalovali viac ako 800 staníc v krajinách, v ktorých pôsobíme."
Jana Escher, Co-founder Boataround „SIH nám pomohol v rozvíjaní produktu. Investíciu, ktorú sme dostali sme investovali do ľudí, do produktu, do marketingu. Keď sme vlastne začínali, tak sme boli firma o dvoch ľuďoch, mali sme 2 jazyky a dnes máme cez 30 ľudí, stránka je v 18tich jazykoch, zákaznícky servis máme 7 dní v týždni. Takže tam išla tá investícia a verím, že zákazníci sú s ňou spokojní.“