Ľudia

V Slovak Investment Holding pracuje všestranná skupina odborníčok a odborníkov so širokým spektrom vzdelania a pracovných skúseností. Našimi zamestnancami sú bývalí analytici, audítori, účtovníci, bankári, investori, advokáti, strední manažéri, finanční riaditelia, generálni riaditelia, vysokí štátni úradníci, poradcovia a iní. Prichádzame z verejného a súkromného sektora, z bankových, investičných a poradenských spoločností, z právnických firiem, energetických spoločností, marketingových spoločností, start-upov a z ďalších odvetví. Máme skúsenosti z medzinárodných finančných inštitúcií a orgánov Európskej únie. Naši ľudia majú certifikáty CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a iné. Vzdelanie sme získali na troch kontinentoch na špičkových univerzitách v regionálnom aj celosvetovom meradle. Našou silnou stránkou a zjednocujúcim prvkom je predovšetkým motivácia uspieť v riadení verejných investícií na Slovensku a tým prispieť k ekonomickému rozvoju krajiny.

 

PREDSTAVENSTVO

 

Predseda             Podpredseda             Člen     

Peter FRӦHLICH            Peter DITTRICH                      Miloš JEŠKO