Ľudia

V Slovak Investment Holding pracuje všestranná skupina odborníčok a odborníkov so širokým spektrom vzdelania a pracovných skúseností. Našimi zamestnancami sú bývalí analytici, audítori, účtovníci, bankári, investori, advokáti, strední manažéri, finanční riaditelia, generálni riaditelia, vysokí štátni úradníci, poradcovia a iní. Prichádzame z verejného a súkromného sektora, z bankových, investičných a poradenských spoločností, z právnických firiem, energetických spoločností, marketingových spoločností, start-upov a z ďalších odvetví. Máme skúsenosti z medzinárodných finančných inštitúcií a orgánov Európskej únie. Naši ľudia majú certifikáty CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a iné. Vzdelanie sme získali na troch kontinentoch na špičkových univerzitách v regionálnom aj celosvetovom meradle. Našou silnou stránkou a zjednocujúcim prvkom je predovšetkým motivácia uspieť v riadení verejných investícií na Slovensku a tým prispieť k ekonomickému rozvoju krajiny.

Predstavenstvo

Predseda

Predseda

Peter Fröhlich

Vyštudoval Ekonmickú univerzitu v Bratislave. Od júla 2021 zastáva funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovak Investment Holding (SIH). Na profesionálna dráhu v bankovom sektore natúpil v roku 2012. Kariéru si postupne budoval v Tatra banke na viacerých pozíciách. Pred príchodom do SIHu pracoval ako Head of Private Client Department - Tatra banka, a.s. V súčasnosti pôsobí za Slovensko aj ako Director of the EIB - zástupca v Správnej rade Európskej investičnej banky (Board of Directors, EIB).

Podpredseda

Podpredseda

Peter Dittrich

Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval obchodné štúdiá na Swinburne University of Technology, právnicky program na Univerzite Komenského v Bratislave a získal doktorát zo svetového hospodárstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil na manažérskych pozíciách vo viacerých súkromných finančných spoločnostiach, vrátane SlSp, ČSOB, VÚB, Kofis Leasing, OTP Leasing. Zastával aj funkciu člena dozornej rady v Prager Handelsbank vo Frankfurte a poradcu predsedu predstavenstva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. V minulosti pôsobil aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v SIH.

Člen

Člen

Miloš Ješko

Miloš Ješko je finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovak Investment Holding (SIH). Zodpovedá a zastrešuje činnosť oddelení Reportingu, Finančného a Oddelenia riadenia rizík.  Pred nástupom do SIH v marci 2021 pracoval pre Európsku banku pre obnovu a rozvoj (2016-2021) ako hlavný bankár a pre Citibank (1996-2015) ako Corporate Banking Head a Senior Banker pokrývajúci široké portfólio klientov. Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Univerzite v Antverpách (RUCA) a získal magisterský titul v odbore bankovníctvo a financie.