SIHAK

Prostredníctvom finančného nástroja SIH antikorona kapitál (SIHAK) poskytol SIH konvertibilné úvery 8 inovatívnym spoločnostiam.

Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu. Spoločnosti boli podporené konvertibilnými úvermi v celkovom objeme takmer 4 mil. EUR. Konvertibilné úvery boli poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti).

Dokumentácia k finančnému nástroju sa nachádza nižšie. Výzva bola ukončená ku dňu 19.05.2021.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

SIH antikorona kapitál

 

Spoločnosti zapojené do programu SIH antikorona kapitál

PeWas
TapGest
NEXINEO
STREAMSTAR
SENSONEO
Ecocapsule
PYGMALIOS
Filmzie