Priame investície

GA Drilling
Boataround
Obchvat D4/R7
GreenWay
Financovanie diagnostických vozidiel
Aeromobil
Qres Technologies
KOOR
ENSTRA
Dostupný domov
GymBeam
OMNIA KLF

 

Slovak Investment Holding, a. s. („SIH“) ako správca fondu National Development Fund II., a.s. („NDF II.“) realizuje priame investície rizikového kapitálu v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra.

NDF II. má generalistický sektorový prístup s možnosťou realizovania priamych investícií vo všetkých regiónoch Slovenska. Investície budú realizované spolu s nezávislými koinvestormi do spoločností, ktoré potrebujú rastový equity a kvázi-equity kapitál pre ďalší rozvoj. Účasť nezávislého koinvestora musí predstavovať minimálne 30% z celkovej veľkosti investície NDF II. a nezávislého koinvestora. NDF II. bude investovať do spoločností so škálovateľným výrobkom alebo službou, ktoré majú potenciál významného rastu a prieniku na medzinárodné trhy a uprednostní investície do cutting edge inovatívnych spoločností. NDF II. bude poskytovať rastový kapitál spoločnostiam bez možnosti vykúpenia pôvodných akcionárov a bude výlučne v pozícii minoritného akcionára/spoločníka.

Ak ste podnikateľ a hľadáte externé financovanie na ďalší rozvoj vašej spoločnosti kontaktujte nás, prosím, na adresu .