COVID-19 na Slovensku: prvý nástroj EŠIF na pomoc malým a stredným podnikom zasiahnutých krízou

COVID-19 na Slovensku: prvý nástroj EŠIF na pomoc malým a stredným podnikom zasiahnutých krízou

29.04.2020

29. apríla 2020 - SIH antikorona záruka je jeden z prvých produktov reagujúcich na koronakrízu zo strany národných rozvojových finančných inštitúcií v EÚ, ktorý využíva Európske štrukturálne a investičné fondy.

Ivan Lesay, CEO SIH a člen EIB Board of Directors v rozhovore pre fi-compass vysvetľuje ako sa nástroj SIH antikorona záruka kreoval a aké hlavné výhody prináša tým, ktorí ho najviac potrebujú.

  ČÍTAŤ rozhovor