DANUBE TECH SUMMIT 2023

DANUBE TECH SUMMIT 2023

13.12.2023

Bratislava, 13. decembra 2023 - 12. decembra sa vo Viedni konal DANUBE TECH SUMMIT 2023. Počas jediného dňa sa v rámci hlavných prejavov, 2 panelov, 6 praktických workshopov a networkingových stretnutí zišli predstavitelia kľúčových zainteresovaných strán z regiónu „Danube Valley“ so zameraním na špičkové riešenia a vznikajúce prevratné technológie, ktoré riešia globálne a európske výzvy.

Slovak Investment Holding (SIH) na sumite reprezentoval Peter Dittrich, investičný riaditeľ a podpredseda predstavenstva SIH.

V rámci diskusie "ENHANCING ACCESS TO FINANCE AND NURTURING INNOVATION ACROSS THE DANUBE REGION" bol zo strany spíkrov menovite vyzdvihnutý SIH a jeho úloha pri financovaní inovatívnych firiem na Slovensku a aj v ďalších krajinách Danube Valley cez CEFoF (Central Europe Fund of Funds).

Obrazok

 

Diskusie, ktorá sa zaoberala spôsobmi, ako zlepšiť prístup k financovaniu a ako podporiť inovatívny rast v podunajskom regióne, sa zúčastnili a svoje postrehy zdielali títo spíkri:

Hubert COTTOGNI (Head of EIB Group Office in Austria, European Investment Bank)

Marian Gazdik (Founding Partner, G-Force)

Oliver Holle (Founder, CEO & Managing Partner, Speedinvest)

Tamara Perko (President, Croatian Banking Association)

Thomas Wieser (Former President of Eurogroup Working Group) 

Vazil Hudak (Vice Chairman of GLOBSEC Board of Directors)

 

Obrazok