Ekvitný nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

Ekvitný nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

29.12.2020

Bratislava, 29. decembra 2020 - Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu National Development Fund II., a.s., týmto oznamuje obstarávanie zákazky „Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky”.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2020/S 252-636826 z 28.12.2020, respektíve vo Vestníku verejného obstarávania č. 271/2020 z 29.12.2020 pod č. 45752 - MSS.