Ako investovať v EÚ? Slovensko je vzorom pre ostatné krajiny

Ako investovať v EÚ? Slovensko je vzorom pre ostatné krajiny

25.04.2023

Fi-compass Európskej investičnej banky označil Slovak Investment Holding za ukážkový model implementácie finančných nástrojov v Európskej únii

Bratislava, 25. apríla 2023 - Slovensko je dobrou ukážkou, ako môžu byť finančné nástroje účinným spôsobom využité na investovanie do rastu a rozvoja Európskej únie. Skonštatoval to fi-compass, platforma Európskej komisie (EK) a Európskej investičnej banky (EIB), ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti financovania v rámci EÚ. Slovak Investment Holding (SIH) označil za vzorový príklad efektívnej implementácie finančných nástrojov. O úspechu slovenskej akciovej spoločnosti v stopercentnom vlastníctve štátu vydal v apríli komplexnú prípadovú štúdiusériu videí s príkladmi podporených projektov a investícií na Slovensku.

Štúdia s názvom „Slovak Investment Holding - Viacsektorové finančné nástroje na Slovensku“ popisuje prierezovo vznik a činnosť SIH, ktorý spravuje a investuje viac ako 1 miliardu eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.  Zriadenie SIH ako centralizovaného holdingového fondu umožnilo podľa správy vybudovať komplexný národný systém podpory s dlhodobou strategickou víziou pre investície.

 „SIH zaviedol širokú škálu typov finančných nástrojov v šiestich rôznych sektoroch slovenského hospodárstva, čím poskytuje silný implementačný nástroj pre riadiace orgány a ministerstvo financií,“ stojí v dokumente. Ten zároveň vyzdvihuje rozvoj odbornosti v oblasti výberu, štátnej pomoci, implementácie, monitorovania a reportingu finančných nástrojov.

SIH vznikol v roku 2014 a jeho hlavným cieľom je rozvoj finančného ekosystému v krajine. Podporuje strategické verejné aj súkromné investície v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. V rokoch 2014 až 2022 podporil viac ako 8 100 projektov, medzi nimi viaceré inovatívne startupy, PPP projekt obchvatu Bratislavy D4R7, modernizáciu železníc, ale aj projekty na pomoc marginalizovaným a sociálne znevýhodneným skupinám, rekonštrukciu Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej, rekonštrukciu ikonických kúpeľov Grӧssling v Bratislave a ďalšie.

Štúdia okrem iného tiež pozitívne hodnotí rýchlu reakciu počas pandémie. „SIH sa podarilo účinne prispieť k riešeniu negatívnych hospodárskych dôsledkov, ktoré priniesla pandémia COVID-19. Kapitálové aj záručné nástroje boli úspešne implementované vo veľmi krátkom čase, čo bolo v tomto období rozhodujúce.“

Medzi ďalšie príklady osvedčených postupov pri implementácii finančných nástrojov tiež patrí vytvorenie nového fondu rizikového kapitálu, známeho ako Venture to Future Fund (VFF), ktorý úspešne prilákal investície od verejných a súkromných investorov vrátane Európskej investičnej banky (EIB). 

Na Slovensku tradične chýbal značný počet investorov rizikového kapitálu zameraných na technologické start-upy. Vznik SIH ako priameho kapitálového investora sa ukázal byť katalyzátorom pre ďalšie spoluinvestície zo súkromného sektora, čo prispelo k rozvoju ekosystému vlastného kapitálu v krajine.“

Európska investičná banka prostredníctvom fi-compass ocenila Slovak Investment Holding aj v minulosti. V roku 2019 zvíťazil SIH v prestížnej celoeurópskej súťaži fi-compass SHOWCASE s finančným nástrojom na kapitálové financovanie inovatívnych slovenských spoločností, ktoré mohli rásť a expandovať vďaka získaným investíciám od SIH. Tento rok sa SIH s projektmi rekonštrukcie gymnázia v Revúcej a kúpeľov Grӧssling umiestnil medzi 10 najlepšími projektmi z celej EÚ.

 

fi-compass

fi-compass je platforma pre poradenské služby týkajúce sa finančných nástrojov v rámci Európskej únie. Službu poskytuje Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Cieľom fi-compass je podporovať riadiace orgány EÚ a ďalšie zainteresované strany poskytovaním praktického know-how a vzdelávania o finančných nástrojoch. Patria k nim informačné príručky, publikácie s prípadovými štúdiami, ako aj vzdelávacie semináre a videá.

https://www.fi-compass.eu/

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

https://www.sih.sk/