SIH zrealizoval equity investíciu do spoločnosti InoBat

SIH zrealizoval equity investíciu do spoločnosti InoBat

31.01.2024

Bratislava, 31. januára 2024 - Slovenská firma InoBat, ktorá sa venuje výskumu, vývoju a výrobe batérií do elektrických vozidiel, má ďalšieho významného investora. Je ním Slovak Investment Holding (SIH). Dlhodobým cieľom  SIH je podpora verejných a súkromných investícií v kľúčových sektoroch na Slovensku. V prípade spoločnosti InoBat sa SIH rozhodol pre významnú equity investíciu vo výške 12 miliónov eur vo forme zvýšenia základného imania.  Pridal sa tak k investorom v prebiehajúcom Series C investičnom kole s cieľom podporiť dostatočný fundraising na podporu vízie InoBat.

Celá 12-miliónová  investícia sa uplatní na Slovensku, podporí výskum, vývoj a inovácie v oblasti batérií a expanzných plánov vo Voderadoch.

CEO spoločnosti InoBat Marián Boček priblížil, že proces vyjednávania medzi  SIH a InoBat začal už v lete minulého roka, pričom rozhodnutie o investícii padlo v decembri 2023.

„Sme veľmi radi, že SIH do nás vložil tak veľkú dôveru. Pre slovenský, ale aj európsky batériový trh to predstavuje ďalší veľký míľnik a otvára dvere novým možnostiam do budúcna. Táto strategická investícia nám pomôže splniť naše ciele, rozšíriť trhový dosah, zväčšiť kapacity a využiť nové príležitosti, ktoré nám trh ponúka.“

Investujeme do budúcnosti Slovenska a InoBat nám poskytuje jedinečnú príležitosť podporiť inovatívne technológie a posunúť Slovensko bližšie k centrálnej role v európskom elektromobilovom sektore. Očakávame aj sociálno-ekonomické benefity, najmä v oblasti prílevu know-how a zamestnanosti. Veríme, že vývoj a napredovanie v oblasti elektromobility bude mať signifikantný prínos k udržateľnej budúcnosti, pomôže urýchliť cestu k uhlíkovej neutralite a prispeje tak k vízii zvrátenia klimatických zmien,“ uviedol Slovak Investment Holding na margo zrealizovanej investície.

Investícia má pre obe spoločnosti významný strategický charakter, pričom je nevyhnutným katalyzátorom pre expanzné plány firmy InoBat. Posunie vpred finalizáciu už existujúceho výskumno-vývojového centra a pilotnej výrobnej linky na batérie vo Voderadoch (Volta I), pričom výroba batérií je plánovaná už na prvý kvartál tohto roka. Investícia tiež urýchli proces výstavby druhej projektovej fázy (Volta II), ktorá bude stáť hneď vedľa už existujúcej haly InoBat vo Voderadoch.

InoBat je jedným z mála projektov, ktoré získali od Európskej komisie štatút Významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation. Tento dôležitý krok potvrdzuje dôveryhodnosť projektu na európskej úrovni a posilňuje jeho postavenie v oblasti inovácií a udržateľného rozvoja.

 

InoBat

InoBat sa špecializuje na výskum, vývoj, návrh, výrobu, dodávku a recykláciu inovatívnych elektrických batérií, ktoré sú individuálne navrhnuté tak, aby spĺňali špecifický rozsah a požiadavky celosvetových hlavných výrobcov (OEMs) a účastníkov energetického sektora. Zameriava sa na odvetvia automobilov, nákladných vozidiel, motošportu a leteckého priemyslu.  Poskytuje inovatívne riešenia v rámci celého hodnotového reťazca vďaka svojmu "C2C" (cradle-to-cradle) prístupu. InoBat je podporovaný silným konzorciom strategických investorov a partnerov, ako sú Rio Tinto, Gotion, Amara Raja a Medzinárodná finančná korporácia Svetovej banky, a pôvodní sponzori IPM Group, Avanea a Across. InoBat dosiahol finančnú podporu v oblasti výskumu a vývoja v rámci programu sponzorovaného EÚ, dôležité projekty pre spoločný európsky záujem (IPCEI), a dodatočnú podporu zo strany slovenskej vlády.

 

Slovak Investment Holding 

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá primárne z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov, a nie grantovým spôsobom.