Investujeme do inovatívnych spoločností v rámci programu SIH antikorona kapitál

Investujeme do inovatívnych spoločností v rámci programu SIH antikorona kapitál

18.12.2020

Bratislava, 18. december 2020 – Pandémia COVID-19 negatívne zasiahla mnohé sektory slovenskej aj svetovej ekonomiky, pričom rastové inovatívne spoločnosti sú voči jej následkom obzvlášť zraniteľné. Slovak Investment Holding (SIH) v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) zverejnili v septembri 2020 výzvu na podporu inovatívnych spoločností, na základe ktorej SIH tento týždeň schválil konvertibilné úvery pre dvanásť spoločností. Mená spoločností SIH zverejní po podpise úverových zmlúv. Jednotlivé úvery sa pohybujú v rozpätí 200 tisíc až 645 tisíc eur.

Program SIH antikorona kapitál predstavuje konvertibilné úvery určené najmä tým spoločnostiam, ktoré sa financujú prostredníctvom rizikového kapitálu. Tieto spoločnosti zvyčajne nespĺňajú (alebo spĺňajú iba v obmedzenej miere) podmienky na získanie úverového financovania z dôvodu nedostatočnej ziskovosti, ktorá je dôsledkom ich rastovej fázy a súvisiacich prevádzkových investícií do vývoja a implementácie produktov a služieb. Pandémia COVID-19 okrem priameho postihu firiem výpadkom príjmov spôsobila aj neistotu na finančných trhoch, ktorá vážne zasiahla európsky trh s rizikovým kapitálom a viedla k rušeniu alebo odloženiu investícií. Práve tieto investície sú však potrebné pre rozvoj inovatívnych spoločností, postupný prechod na znalostnú ekonomiku a podporu konkurencieschopnosti SR a Európy v dlhodobom horizonte.

Keďže v tomto prípade ide o špecifickú pomoc formou investície, poskytnutiu úverov predchádzala aj pred-investičná previerka a celý proces od zverejnenia výzvy trval približne 3 mesiace. „Sme veľmi radi, že sme v rámci programu SIH antikorona kapitál mohli za pomoci našich partnerov z MF SR a SAPIE schváliť konvertibilné úvery pre inovatívne spoločnosti. Mnohé z týchto firiem patria medzi lídrov vo svojej oblasti a nás mimoriadne teší, že môžeme byť odteraz súčasťou ich príbehu. Poskytnutiu prostriedkov ešte predchádza podpis úverových zmlúv. Mená jednotlivých firiem preto zverejníme až po podpise. Vo väčšine prípadov ide  o známe spoločnosti a niektoré z nich disponujú aj certifikátom Seal of Excellence,“ uvádza Ivan Lesay, generálny riaditeľ SIH.

„Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku má dlhodobú ambíciu hľadať a spoluvytvárať riešenia na podporu inovatívnych firiem. O to viac nás teší, že v tomto náročnom období sa podarilo vytvoriť nástroj, ktorý bude znamenať pre inovatívne firmy významnú podporu a príležitosť pre ich ďalší rast,“ dodáva Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE.

„Veľmi oceňujem, že SIH bol schopný veľmi flexibilne pripraviť na mieru šitý nástroj pre inovatívne spoločnosti, ktoré čelia veľmi špecifickým výzvam s financovaním, a to aj mimo pandémie, a podrobne posúdiť a schváliť významný zoznam spoločností. Verím, že to umožní týmto spoločnostiam rásť, dosahovať úspech a povzbudiť tak inovačné ambície na Slovensku,“ uzatvára Martin Polónyi, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov MF SR.

 

Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov, ktoré tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku a tvorí platformu, ktorá podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky. Vystupuje ako zjednocujúci hlas pre inovatívne spoločnosti na Slovensku a propaguje otvorenú, perspektívnu a flexibilnú legislatívu, ktorá slúži ako aktivátor inovácií. SAPIE tiež vytvára siete, ktoré podporujú zdieľanie vedomostí a zvyšuje informovanosť o potrebách zainteresovaných strán v rámci inovatívneho procesu a v neposlednom rade slúži ako kontaktný bod pre podnikateľov, investorov a tvorcov rozhodnutí v inovatívnom ekosystéme.