SIH antikorona kapitál - Výzva

SIH antikorona kapitál - Výzva

29.04.2021

Bratislava, 29. apríla 2021 - Slovak Investment Holding (SIH) zverejňuje výzvu pre malé a stredné podniky na zapojenie sa do 2. kola programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého bude SIH poskytovať konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam.

Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF s alokáciou vo výške 16,7 mil. EUR. Z týchto prostriedkov je 8,4 mil. EUR určených pre Bratislavský kraj a 8,3 mil. EUR pre zvyšné regióny SR. Konvertibilné úvery budú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti). Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. EUR.

Výzva spolu s príslušnou dokumentáciou sa nachádza nižšie. Záujemcovia o implementáciu finančného nástroja musia doložiť potrebnú dokumentáciu špecifikovanú vo Výzve do konečného termínu 19.05.2021 23:59.

Priložená zmluva predstavuje návrh popisujúci mechanizmus hlavných ustanovení, ktoré sú pre záujemcov pevné a nemenné. SIH si vyhradzuje právo zmien zmluvy. Návrh zmluvy vychádza z doterajších skúseností a príkladov obdobných investícií SIH a investičných fondov v jeho správe a z dokumentácie uzatvorenej pri týchto investíciách, ktorá bola vypracovaná okrem iného aj advokátskou kanceláriou A.K.F. LEGAL, s. r. o.