SIH je novým členom ELTI

SIH je novým členom ELTI

14.04.2020

Brusel, 14. apríla 2020 - Slovak Investment Holding (SIH) sa  stal oficiálne členom European Long-Term Investors Association (ELTI). Cieľom ELTI je podporovať dlhodobé investície, ktoré sú v súlade s cieľmi a iniciatívami, ktoré vyvinula Európska únia. Hlavným zámerom tejto nadnárodnej asociácie je podpora udržateľného rozvoja a podpora vytvárania pracovných miest v každej členskej krajine.

Slovak Investment Holding má za sebou  viacero pozitívnych správ. Jednou z nich je oficiálne pripojenie sa  SIH do Asociácie ELTI začiatkom apríla tohto roku. ELTI  tak momentálne pozostáva z 31 členov z 21 členských štátov EÚ a Turecka. Členovia ELTI sú kľúčovými partnermi, nielen pre svoje národné vlády, ale taktiež pomáhajú európskym inštitúciám, vrátane Európskej investičnej banky (EIB).

Cieľom spoločnosti ELTI je podporovať dlhodobé investície, ktoré sú v súlade s cieľmi a iniciatívami, ktoré vyvinula Európska únia. Hlavným zámerom tejto nadnárodnej asociácie je podpora udržateľného rozvoja a podpora vytvárania pracovných miest v každej členskej krajine.

V kontexte krízy spôsobenej vírusom Covid-19 všetky partnerské inštitúcie spolupracujú ešte intenzívnejšie. Spoločne hľadajú nové potenciálne riešenia, ktoré budú nutné pre efektívne zotavenie európskej ekonomiky.

Za možnosť byť oficiálnym členom tejto asociácie sme vďační a tešíme sa z novonadobudnutej spolupráce.

 

European Long-Term Investors Association

Členovia ELTI zastupujú celoeurópsku sieť 31 kľúčových dlhodobých investorov. Kľúčovými členmi ELTI sú vo všeobecnosti národné finančné inštitúcie, ktoré sa venujú podpore verejných politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Spoločne predstavujú kombinovanú súvahu vyše 1,7 bilióna EUR. Súčasťou ELTI je aj Európska investičná banka (EIB) ako stály pozorovateľ. Multilaterálne finančné inštitúcie, regionálne finančné inštitúcie a nebankové inštitúcie sú tzv. pridruženými členmi. Vďaka svojej kombinácii členov, ktorí zastupujú takmer všetky členské štáty EÚ, ELTI nesie jedinečný a koherentný európsky pohľad na dlhodobé investície a jej členovia ponúkajú širokú škálu finančných riešení prispôsobených konkrétnym potrebám príslušnej krajiny a ekonomiky.