Slovak Investment Holding vstupuje do renomovanej slovenskej firmy  GA Drilling

Slovak Investment Holding vstupuje do renomovanej slovenskej firmy GA Drilling

23.03.2018

Bratislava, 23. marca 2018 – Slovak Investment Holding sa stal jedným z investorov v renomovanej slovenskej hi-tech firme GA Drilling.  Včera bol tento obchodný krok spečatený podpisom investičnej zmluvy. Firma GA Drilling je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnej technológie pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie na princípe elektrickej plazmy. Na trhu otvára nové možnosti pre oblasti geotermálnej energetiky, ekologického uzatvárania vyčerpaných ropných vrtov, razenia tunelov a ťažby surovín.

Spoločnosť GA Drilling (GAD) sa v tomto období nachádza v druhom kole série B navyšovania svojho základného imania. Cieľom je naplniť potenciál rastu firmy a uviesť na trh prvú aplikáciu technológie pre ťažobný priemysel. O podiel sa uchádzalo viacero významných investorov, medzi ktorými bola aj slovenská akciová spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH). Včera bola v Berlíne k tejto investícii podpísaná zmluva medzi oboma spoločnosťami. Investičné zmluvy GAD podpísal zároveň aj s nemeckou investičnou skupinou, vedenou  Berlin Technologie Holding GmbH a s americkým investorom Tedom Halsteadom. 

“Investujeme do takých technológií, ktoré radikálne menia celé priemyselné odvetvia a zároveň prinášajú pozitívne zmeny pre svet. GA Drilling má potenciál dosiahnuť oboje. Nielen významne zmení existujúce segmenty, ale môže priniesť najčistejší a najlacnejší zdroj energie, dostupný hocikomu,” vyjadril sa Joern-Carlos Kuntze, Managing Partner, Berlin Technologie Holding.

Na túto technológiu sme všetci čakali. Akonáhle bude jej vývoj ukončený, môže robiť doslova zázraky pri riešení problémov s klimatickými zmenami a zlepšiť život ľuďom na celom svete,” komentoval svoju investíciu Ted Halstead, profesionál v prevencii klimatických zmien.

„Chcem vyjadriť radosť z investície do kapitálu spoločnosti GA Drilling. Teší nás, že firme svojou účasťou pomáhame prilákať aj ďalších investorov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Investment Holding Ivan Lesay.

Zo strany SIH ide o návratnú formu financovania a inovatívny finančný nástroj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Výskum a inovácie. Investícia SIH bola pripravovaná v spolupráci s renomovanými externými investičnými a konzultačnými spoločnosťami.

Investíciu do vysoko inovatívnej technologickej spoločnosti, akou je GA Drilling, považujeme za príspevok spoločnosti Slovak Investment Holding do postupnej transformácie Slovenska na inovatívnu a udržateľnú ekonomiku zameranú na produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou,zhodnotil Lesay.

Podobne sa vyjadril aj zakladateľ a CEO spoločnosti GA Drilling Igor Kočiš:Výnosy z vytvoreného duševného vlastníctva a budúceho predaja technológie podporia vytváranie vysokej pridanej hodnoty a rast technologického segmentu na Slovensku. Špičkový výskum a vývoj rozvinie aj nové segmenty domáceho priemyslu a je príležitosťou pre slovenský export. Sme radi, že po niekoľkých, pre nás významných zahraničných investoroch a priemyselných partneroch,  podporil GA Drilling aj ďalší slovenský subjekt. Urýchli to náš vstup na nové trhy.“

Slovak Investment Holding do budúcnosti pripravuje aj ďalšie kapitálové investície v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov.

 

O Slovak Investment Holding

SIH je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných a súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty tzv. návratnou formou, teda nie grantovým spôsobom.

 

O GA Drilling

GA Drilling, a. s., je slovenská hi-tech spoločnosť, založená v roku 2008, ktorá vyvíja prelomovú technológiu na princípe elektrickej plazmy PLASMABIT s cieľom zmeniť globálny energetický mix. PLASMABIT technológia dokáže vŕtať hlbšie než bolo doteraz ekonomicky rentabilné a tým sprístupniť geotermálnu energiu pre viac ako 70% najobývanejších častí sveta. Technológia PLASMABIT má potenciál radikálne meniť aj ďalšie odvetvia priemyslu ako sú uzatváranie a odstavovanie vyčerpaných vrtov v ropnom priemysle,  razenie tunelov, banský prieskum, ťažbu surovín a ďalšie. Jedným zo strategických investorov GA Drilling je Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment, rakúska technologická spoločnosť v oblasti ťažobného priemyslu. V roku 2018 spoločnosť GA Drilling v medzinárodnej konkurencii úspešne prešla konečným hodnotením  projektov, ktoré sa uchádzali o podporu z InnoEnergy - zoskupenia priemyselných spoločností, zameraných na podporu inovácií v energetike.