Slovak Investment Holding, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa podpísali zmluvu o SIH antikorona záruke 2

Slovak Investment Holding, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa podpísali zmluvu o SIH antikorona záruke 2

29.06.2020

Bratislava, 29. júna 2020 – Slovak Investment Holding (SIH), Tatra banka a Slovenská sporiteľňa dnes podpísali zmluvu SIH antikorona záruka 2 na podporu slovenských podnikov zasiahnutých pandémiou COVID-19. Jedná sa o ďalšie dve veľké komerčné banky, ktoré v priebehu týždňa zareagovali na vyhlásenú výzvu a zapojili sa do novej garančnej schémy.

„Uzavretie ďalších dvoch zmlúv o SIH antikorona záruke 2 s finančnými inštitúciami, konkrétne Tatra bankou a Slovenskou sporiteľňou, vnímame veľmi pozitívne. Je to signál pomoci slovenským podnikom v tomto neľahkom období. Veríme, že sa prostredníctvom tohto finančného nástroja dostane pomoc k čo najväčšiemu počtu tak MSP ako aj veľkých korporácií,“ povedal na margo podpisu Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH.

„Dlho očakávaná pomoc pre podnikateľský sektor vo forme štátom garantovaných úverov naberá reálne rozmery. Sme radi, že v spolupráci so SIH, môže Tatra banka pomôcť slovenským firmám zasiahnutým koronakrízou a prispieť tak k oživeniu slovenskej ekonomiky. Zapojením sa do programu SIH antikorona záruky 2 zároveň prichádza k ďalšiemu rozšíreniu možností na čerpanie zvýhodnených prostriedkov za účelom pomoci a podpory zasiahnutého podnikateľského prostredia,“ zhrnul Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

 „Som rád, že po predchádzajúcich menších formách pomoci firmám sa realitou stáva aj veľká garančná schéma. Verím, že vďaka nej sa firmy k novým finančným zdrojom dostanú naozaj rýchlo a jednoducho. Výhodou oproti existujúcej úverovej schéme je, že k peniazom sa dostanú všetky firmy, bez ohľadu na ich veľkosť. Podpísanú garančnú schému považujem za dobrý nástroj ako preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobene pandémiou s cieľom podporiť zamestnanosť a finančnú kondíciu a likviditu firiem,“ povedal Norbert Hovančák, člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo.

 

SIH antikorona záruka 2

Prostredníctvom SIH antikorona záruky 2 budú poskytované preklenovacie úvery podnikom s odkladom splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov. Maximálna výška úveru je 2 mil. EUR so splatnosťou 2 až 6 rokov. Úrokové sadzby sú limitované pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a. Na úver je aplikovaný poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.

O zapojenie sa do finančného nástroja môžu žiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery v SR. Bližšie informácie sú uvedené na webe SIH (www.sih.sk). SIH očakáva, že v najbližších týždňoch prejavia záujem ďalšie banky a prvé úvery budú poskytnuté v priebehu júla.