Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky

04.03.2020

Bratislava, 4. marca 2020 - Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu National Development Fund II., a.s., týmto oznamuje obstarávanie zákazky „Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky“.


Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2020/S 044-104369 z 3.3.2020, respektíve vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2020 zo 4.3.2020 pod č. 10866 - MSS.