Hľadáme posily do nášho tímu

Hľadáme posily do nášho tímu

25.10.2022

Bratislava, 25. októbra 2022 - Slovak Investment Holding (SIH) má voľné pravcovné pozície. Do tímu interných audítorov a finančných kontrolórov hľadáme nových kolegov. Bližšie informácie o voľných pracovných pozíciách ako i o spoločnosti SIH nájdete nižšie.

 

Obrazok

 

O spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH)  

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.