ŽSR získali zvýhodnený úver od SIH

ŽSR získali zvýhodnený úver od SIH

12.12.2022

Bratislava, 12. decembra 2022 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) získali od Slovak Investment Holding (SIH) dlhodobý zvýhodnený úver na takmer 13 miliónov eur. Suma je určená na projekt rekonštrukcie Železničnej stanice Košice, ktorý je v realizácii. Po ukončení modernizácie bude stanica v metropole východu najmodernejšou stanicou na Slovensku.

SIH financuje projekt sumou v hodnote 12 774 000 eur, ktoré sú  rozdelené do 3 tranží vo forme dlhodobého zvýhodneného úveru. Prvá tranža vo výške 5 miliónov eur už bola zrealizovaná. Lehota na prijatie druhej tranže v rovnakom objeme je do konca roku 2022.

 „Železnice stále bojujú s investičným dlhom na infraštruktúre a potrebovali by zo štátnej kasy vyčleniť viac financií, no zároveň v roku 2022 evidujeme najviac rozbehnutých investičných projektov v ich modernej histórii. Financovanie prostredníctvom úveru od Slovak Investment Holding je pre Železnice Slovenskej republiky veľmi výhodné, získajú dlhodobé a nízkoúročné financovanie. Úver nám umožnil financovanie prebiehajúcej rekonštrukcie nástupíšť na Košickej hlavnej stanici, ktorá bude spĺňať požiadavky 21. storočia. Imobilní cestujúci či mamičky s deťmi ocenia bezbariérový prístup aj výťahy,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

 „Slovak Investment Holding touto investíciou prehĺbil veľmi dobrú spoluprácu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a organizáciami v jeho pôsobnosti, ktorá sa datuje prakticky od založenia SIH v roku 2014. Spoločne potvrdzujeme, že finančné nástroje majú svoje miesto aj v oblasti dopravy, keďže investícia SIHu do výstavby diaľničného obchvatu D4R7 bola jedným z prvých prípadov využitia v tejto oblasti v celej EÚ. Ex-ante analýza nám potvrdila investičný dlh tak v železničnej, ako aj v cestnej infraštruktúre a sme radi, že môžeme ŽSR pomôcť túto medzeru aspoň do istej miery zmenšiť, pričom prostriedky, ktoré budú postupne splácať, zostanú majetkom Slovenskej republiky a budú opätovne využité na podporu projektov v oblasti dopravy. Tešíme sa, že pri našich pracovných cestách na východné Slovensko budeme môcť využívať modernú infraštruktúru na úrovni 21. storočia,“ povedal Peter Dittrich, investičný riaditeľ a podpredseda predstavenstva SIH.

Komfort cestovania ako aj bezpečnosť cestujúcich sa vďaka rekonštrukcii stanice v Košiciach výrazne zvýši. Prispeje k tomu aj úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia, úprava nástupíšť a rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia, vrátane úpravy ukoľajnenia kovových konštrukcií na nástupištiach. Cestujúci budú mať k dispozícii bezbariérový prístup aj nové výťahy. 

„Je ukončené predĺženie nástupištnej hrany pri koľaji číslo 8 o 140 m. Prebehlo vytrhanie koľají číslo 7 a 9, momentálne prebieha obnova koľaje číslo 9, čiže táto koľaj sa už pokladá. Pracuje sa na nástupišti číslo 2 a priľahlých koľajach - boli vykonané búracie práce na nástupišti číslo 2 a momentálne prebieha obnova tohto nástupišťa, na ktorom bude riešený aj prístup pre imobilných cestujúcich. Naďalej prebieha aj rekonštrukcia elektroinštalácií v podchodoch,“ uviedol k stavu prebiehajúcej rekonštrukcie generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila.

Rekonštrukcia infraštruktúry železničnej stanice Košice začala v septembri 2021 a jej ukončenie sa predpokladá do konca roka 2023. 

Čo všetko prinesie rekonštrukcia stanice Košice?

Osvetlenia nástupíšť, elektrické rozvody súvisiace s osvetlením, rozvody nachádzajúce sa na nástupištiach, ovládanie osvetlenia, úpravu staničného zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukciou prejde aj zvršok dopravných koľají č. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11, odizolujú sa  podchody v ŽST Košice.

 

 O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

 

O spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH) 

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.