ŽSR uviedli do prevádzky nový diagnostický vlak. Financovanie poskytol SIH

ŽSR uviedli do prevádzky nový diagnostický vlak. Financovanie poskytol SIH

22.08.2023

Bratislava, 22. augusta 2023 - Železnice slovenskej republiky (ŽSR) za účasti ministra dopravy Pavla Lančariča a štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa uviedli do prevádzky nový diagnostický vlak DV NDT. Bude kontrolovať kvalitu materiálu a umožní ŽSR významne zvýšiť frekvenciu meraní. Financovanie projektu bolo realizované formou úveru od spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH).

 

ŽSR prvý krát vo svojej histórii získava nový a v súčasnosti najmodernejší defektoskopický vlak v strednej Európe. Prevzatím a prevádzkovaním toho vlaku začína nová éra v poskytovaní defektoskopickej služby pre ŽSR.

Diagnostický vlak DV NDT slúži na nedeštruktívne skúšanie koľajníc, čo znamená, že tento vlak hľadá povrchové aj vnútorné chyby koľajníc nedeštruktívnym spôsobom, ktoré vznikli prevádzkou. Táto technológia bola predtým prenajímaná od maďarských železníc, čo predstavovalo finančnú záťaž pre ŽSR.

"Práve dnes sme svedkami odovzdania významného nástroja pre Železnice Slovenskej republiky, ktorý bude vykonávať defektoskopiu koľajníc vlastným diagnostickým prostriedkom a vlastnými zamestnancami. Nielenže sa zvýši bezpečnosť prevádzky na železniciach, vďaka tomuto vozidlu sa nám podarí v skorších štádiách zistiť a odstrániť škody na infraštruktúre, a tak znížiť náklady na údržbu tratí," uviedol minister dopravy Pavol Lančarič.

ŽSR tiež získa ďalšie dáta, ktoré môžu porovnávať v čase a zdigitalizovať stav železničnej infraštruktúry pre potreby ďalšieho rozvoja železníc.

"Ako významné benefity tohto projektu vnímam hlavne zvýšenie bezpečnosti železničnej prevádzky, zvýšenie úrovne diagnostiky a zníženie nákladov na vykonávanie defektoskopie koľajníc," povedal námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka.

Projekt bol financovaný úverom, ktorý poskytol  Slovak Investment Holding v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v hodnote 14,4 milióna eur.

Slovak Investment Holding touto investíciou prehĺbil veľmi dobrú spoluprácu s Ministerstvom dopravy SR a organizáciami v jeho pôsobnosti. Nastavenie infraštruktúrneho projektu tak, aby mohol byť financovaný z návratných zdrojov predstavoval náročný proces. O to viac nás teší, že sa nám podporou nákupu diagnostických vozidiel podarilo prispieť k rozvoju železničnej infraštruktúry na Slovensku a zároveň sa potvrdilo, že finančné nástroje majú svoje miesto aj v oblasti dopravy.

 

ŽSR

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

 

Slovak Investment Holding (SIH)

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.