CEE

CEE

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. V júni 2019 podporil investície do projektov v oblasti životného prostredia na území Slovenskej republiky prostredníctvom CEE Capital Management, a.s. Je to nová správcovská spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je správa alternatívnych investičných fondov s cieľom realizácie projektov na území Slovenskej republiky a v širšom regióne strednej a východnej Európy. Prvým významným projektom spoločnosti CEE Capital Management je manažment a správa investičných projektov spolu-investičného Fondu WTEP, ktorý sa špecializuje na oblasť odpadového hospodárstva.