IPM

IPM

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. V júni 2019 podporil investície do projektov v oblasti životného prostredia na území Slovenskej republiky prostredníctvom IPM Avanea Eco Management a.s. Tá je členom investičnej skupiny IPM Group a spoluinvestor fondu, ktorý vedie fond odpadového hospodárstva, prostredníctvom ktorého budú vyhľadávané a financované perspektívne spoločnosti. Hlavným cieľom je zvýšenie trhovej kapacity v triedení, zhodnotení a recyklácii odpadu.