Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliovú záruku prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee) vo výške EUR 3 mil. Podpis zmluvy prebehol v novembri 2019. Slovenská sporiteľňa bude môcť na základe financovania SIH poskytovať úvery pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku až do roku 2023.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliovú záruku prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee) vo výške EUR 24,6 mil. Podpis zmluvy prebehol v novembri 2019. Slovenská sporiteľňa bude môcť na základe financovania SIH poskytovať zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky na Slovensku až do roku 2023.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliovú záruku prvej straty (FLPG - first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 16,2 mil. Výber a podpis zmluvy so Slovenskou sporiteľňou ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v novembri 2013. Slovenská sporiteľňa na základe tohto financovania poskytla úvery v období od apríla 2014 do októbra 2016 pre 200 malých a stredných podnikov na Slovensku.