Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa je zapojená do programov SIH antikrízová záruka (pôvodne SIH antikorona záruka 1) a poskytovala úvery aj prostredníctvom programu SIH antikorona záruka 2.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliový úver so zdieľaným rizikom (portfolio risk sharing loan) vo výške EUR 29,6 mil. Slovenská sporiteľňa na základe financovania SIH poskytuje úvery na energetickú efektívnosť bytových domov až do roku 2023.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliovú záruku prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee) vo výške EUR 3 mil. a portfóliový úver so zdieľaným rizikom (portfolio risk sharing loan) vo výške EUR 7,6 mil. pre oblasť sociálnej ekonomiky. Slovenská sporiteľňa na základe financovania SIH poskytuje úvery pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku až do roku 2023.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliovú záruku prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee) vo výške EUR 3,8 mil. Podpis zmluvy prebehol v novembri 2019, úvery pre klientov boli poskytované do 1 kvartálu 2023. Slovenská sporiteľňa na základe financovania SIH poskytovala zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky na Slovensku pôsobiace v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Slovenskú sporiteľňu portfóliovú záruku prvej straty (FLPG - first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 16,2 mil. Výber a podpis zmluvy so Slovenskou sporiteľňou ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v novembri 2013. Slovenská sporiteľňa na základe tohto financovania poskytla úvery v období od apríla 2014 do októbra 2016 pre 200 malých a stredných podnikov na Slovensku.