Slovenská záručná a rozvojová banka

 Slovenská záručná a rozvojová banka

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku portfóliový úver so zdieľaným rizikom (portfolio risk sharing loan) vo výške EUR 24,2 mil. Podpis zmluvy prebehol v auguste 2018. SZRB bude môcť na základe financovania SIH poskytovať úvery pre malé a stredné podniky na Slovensku až do roku 2023.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku portfóliový úver so zdieľaným rizikom (PRSL - portfolio risk sharing loan) vo výške EUR 16,8 mil. Výber a podpis zmluvy so SZRB ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v decembri 2015. SZRB na základe tohto financovania poskytla v období od marca 2016 do októbra 2016 úvery pre 86 malých a stredných podnikov na Slovensku.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku portfóliovú záruku prvej straty (FLPG - first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 4,8 mil. Výber a podpis zmluvy so SZRB ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v marci 2013. SZRB na základe tohto financovania poskytla v období od augusta 2013 do októbra 2016 úvery pre 101 malých a stredných podnikov na Slovensku.