Tatrabanka

Tatrabanka

Tatra banka je zapojená do programov SIH antikrízová záruka (pôvodne SIH antikorona záruka 1) a poskytovala úvery aj prostredníctvom programu SIH antikorona záruka 2.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Tatra banku portfóliový úver so zdieľaným rizikom (PRSL - portfolio risk sharing loan) vo výške EUR 14,0 mil. Výber a podpis zmluvy s Tatra bankou ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond spoločne so SIH vo februári 2016. Tatra banka na základe tohto financovania poskytla v období od marca 2016 do októbra 2016 úvery pre 92 malých a stredných podnikov na Slovensku.


SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. poskytuje pre Tatra banku portfóliovú záruku prvej straty (FLPG - first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 10,5 mil. Výber a podpis zmluvy s Tatra bankou ako finančným sprostredkovateľom pre tieto investičné aktivity realizoval Európsky investičný fond v marci 2013. Tatra banka na základe tohto financovania poskytla v období od septembra 2013 do októbra 2016 úvery pre 157 malých a stredných podnikov na Slovensku.