Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE)

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE)

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. poskytuje pre TISE portfóliovú záruku prvej straty (first loss portfolio guarantee) vo výške EUR 750 000. Podpis zmluvy prebehol v decembri 2019. TISE bude môcť na základe financovania SIH poskytovať úvery pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku až do roku 2023.