Zero Gravity Capital

Zero Gravity Capital

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporuje investície do podnikov v počiatočnej etape životného cyklu prostredníctvom fondu ZGC Fund I, ktorý je v správe Zero Gravity Capital. Zmluva medzi SIH, správcom a fondom bola podpísaná vo februári 2020, pričom fond bude investovať do podnikov do konca roka 2023.