Akular

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. investoval v decembri 2019 prostredníctvom sprostredkovateľa Crowdberry Investment Management do spoločnosti CVIKER s. r. o.. Prostriedky plynuli z finančného nástroja určeného na podporu podnikov v počiatočnej etape životného cyklu.

Spoločnosť CVIKER s. r. o. vyvinula jedinečnú platformu AKULAR, v ktorej spojila výhody vizualizačnej technológie a zdieľania 3D modelov špeciálne pre potreby realitného trhu. AKULAR umožňuje zobraziť 3D modely stavieb cez mobilné zariadenia v ich skutočnej veľkosti a v kontexte ich okolia. AKULAR je rozhodovacím nástrojom, ktorého užívatelia majú možnosť zažiť vonkajší a vnútorný priestor objektu ešte pred začiatkom samotnej výstavby, vybrať si z viacerých alternatív návrhov, ako aj efektívne komunikovať svoje postrehy a pripomienky.