Filmzie

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporil cez finančného sprostredkovateľa Zero Gravity Capital v apríli 2020 spoločnosť Filmzie. Finančné prostriedky pochádzajú z finančného nástroja určeného na podporu podnikov v počiatočnej fáze životného cyklu.

Filmzie je inovatívna platforma určená na distribúciu médií, predovšetkým na streamovanie videí, ktorá je kombinovaná s prvkami sociálnej komunity a siete.