Flowy

V apríli 2020 investoval SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. prostredníctvom sprostredkovateľa Vision Ventures do spoločnosti Flowy. Prostriedky, z ktorých bola realizovaná táto investícia pochádzajú z finančného nástroja na podporu podnikov v počiatočnej fáze životného cyklu.

Spoločnosť Flowy prináša na trh inovatívne skladové riešenia pre maloobchodné prevádzky určené na zjednodušenie procesov a zvýšenie efektivity.