GEVORKYAN, s.r.o.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť GEVORKYAN prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Limerock Fund Manager. Táto podpora má formu rizikového kapitálu a jej čerpanie sa začalo vo februári 2016.

Spoločnosť GEVORKYAN je globálny líder v oblasti moderných technológií práškovej metalurgie. Je exportne orientovaná a ako svetový unikát dokázala pod jednou strechou sústrediť a rozvíjať rôzne technológie ako sú sintering (prášková metalurgia), MIM (Metal Injection Moulding, teda vstrekovanie kovových práškov ), či HIP (Hot Isostatic Pressing, teda izostatické lisovanie za tepla).