GroupSolver, s.r.o.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť GroupSolver prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Neulogy Ventures. Táto podpora má formu rizikového kapitálu a jej čerpanie sa začalo v decembri 2015.

Spoločnosť GroupSolver ponúka inovatívne softwarové riešenia na cielený, marketingový prieskum pre podniky.