KOOR

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporil v roku 2019 spoločnosť KOOR formou konvertibilného úveru. Prostriedky investície pochádzajú z Operačného programu Výskum a Inovácie.

Spoločnosť KOOR, s.r.o. patrí k lídrom na slovenskom trhu v poskytovaní garantovaných energetických služieb, energetického manažmentu s využitím inovácii a obnoviteľných zdrojov energie. Investícia SIH umožní ďalší rozvoj spoločnosti a prispeje k energetickej efektívnosti na Slovensku.