LIBERTY TRADE, s. r. o.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť LIBERTY TRADE prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka. Táto podpora má formu úveru a jej čerpanie sa začalo v decembri 2014.

Spoločnosť LIBERTY TRADE sa venuje výrobe mestských bicyklov značky LIBERTY a športových a detských bicyklov značky MAYO, ktoré sú distribuované do 5 európskych krajín. LIBERTY TRADE sa takisto venuje vývoju elektro-bicyklov.