Nitroterra

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. investoval  v apríli 2020 prostredníctvom sprostredkovateľa Crowdberry Investment Management do spoločnosti Nitroterra. Prostriedky plynuli z finančného nástroja určeného na podporu podnikov v počiatočnej etape životného cyklu.

Nitroterra skúma a rozvíja nový spôsob akým sa bakteriálne organické hnojivá vyrábajú a používajú v poľnohospodárstve. Spoločnosť vyvíja platformu riešení a nástrojov na decentralizovanú výrobu bakteriálnych organických hnojív priamo na farmách, ich aplikáciu do pôdy a na základe analýzy pôd odporúča cielené zmesi bakteriálnych hnojív s cieľom znižovania spotreby syntetických hnojív, znižovania nákladov zo strany farmárov a s cieľom udržania úrodnosti, ochrany a zlepšenia zdravia pôd.