OMNIA KLF

OMNIA KLF

V marci 2020 podporil SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. spoločnosť OMNIA KLF prostredníctvom priamej kapitálovej investície do vlastného imania. Investícia pochádza z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (predtým Operačný program Výskum a Inovácie).       

Spoločnosť OMNIA KLF, a. s. sa zaoberá výrobou výkovkov ako napríklad presné a vysoko-tvarové diely s drážkami pre prevodky, nápravy, motorové diely, krúžky pre guľkové, valčekové i kužeľové ložiská, špeciálne krúžky pre vlakové súpravy, podložky, puzdra a matice. V súčasnosti je spoločnosť v pozícii lídra vo svojom segmente v rámci regiónu CEE z hľadiska výrobných kapacít, širokej ponuky produktového portfólia a diverzifikácie aplikácii do rôznych odvetví priemyslu. Zákazníkmi spoločnosti sú veľké medzinárodné firmy ako NZWL, SKF, Schaeffler, ThyssenKrupp, VW Group, s ktorými má spoločnosť dlhodobú históriu v obchodnej spolupráci.