Powerful Medical

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporil cez finančného sprostredkovateľa Zero Gravity Capital v júni 2020 spoločnosť Powerful Medical. Finančné prostriedky pochádzajú z finančného nástroja určeného na podporu podnikov v počiatočnej fáze životného cyklu.

Spoločnosť Powerful Medical vyvíja život zachraňujúcu technológiu, ktorá asistuje lekárom pri diagnostike a samotnej liečbe kardiovaskulárnych chorôb.