Qres Technologies

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. podporuje spoločnosť Qres Technologies prostredníctvom priamej ekvitnej investície. Investície do Qres Technologies pochádza z operačného programu Výskum a Inovácie.

Spoločnosť Qres Technologies sa zaoberá vývojom a výrobou veľkoformátových digitálnych UV tlačiarní určených pre profesionálov v oblasti tlače a grafiky. Unikátnosť zariadení od Qres Technologies spočíva vo výnimočnej flexibilite konfigurácie technických parametrov.