Runecast Solutions, s.r.o.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť Runecast Solutions prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Limerock Fund Manager. Táto podpora má formu rizikového kapitálu a jej čerpanie sa začalo v októbri 2016.

Spoločnosť Runecast Solutions je líder v oblasti prediktívnej údržby a správy prostredia VMware. Softvérový produkt Runecast Analyzer poskytuje proaktívne metódy na zabránenie chýb a výpadkov kľúčových systémov IT infraštruktúry. Softvér ja založený na princípoch automatickej korelácie neštruktúrovaných zápisov v databázach a užívateľských fórach a ich pretvorenie na jasné a zrejmé odporúčania a návody.