SEAK, s.r.o.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF I. podporuje spoločnosť SEAK prostredníctvom finančného sprostredkovateľa Neulogy Ventures. Táto podpora má formu rizikového kapitálu a jej čerpanie sa začalo v novembri 2014.

SEAK je poskytovateľom inovatívnej technológie pre riadenie pouličného osvetlenia a osvetlenia v komerčných a priemyselných objektoch. Služby SEAK integrujú rôzne technologické prvky od modulov stmievania osvetlenia, LED technológií, riadiacich jednotiek, softwarových riešení, až po prepäťovú ochranu.