Spinbotics

V apríli 2020 investoval SIH zo zdrojov spravovaných v rámci NDF II. prostredníctvom sprostredkovateľa Vision Ventures do spoločnosti Spinbotics. Prostriedky, z ktorých bola realizovaná táto investícia pochádzajú z finančného nástroja na podporu podnikov v počiatočnej fáze životného cyklu.

Projekt spoločnosti Spinbotics sa týka vývoja a následného zavedenia výroby novej generácie modulárneho rotačného aktuátora. Aplikačný potenciál produktu otvára súčasný trend rozvoja robotizácie a automatizácie vedený víziou programu Industry 4.0.