Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Peter Fröhlich

Miloš Ješko

Peter Dittrich

Dozorná rada

Martin Polónyi 

Emil Pícha

Ján Oravec

Pavol Bžán

Juraj Smatana

Rastislav Krátky

Ivan Pešout

Akcionári

Slovak Investment Holding, a. s. (100%)