Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Peter Fröhlich

Miloš Ješko

Peter Dittrich

 

Akcionári

Slovak Investment Holding, a. s. (100%)