Výber finančných sprostredkovateľov

Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 3

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky „Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 3“ .

 

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2019/S 075-178357 zo dňa  16. 04. 2019.

Link
Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee – FLPG) v oblasti výskumu, vývoja a inovácii

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky „Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácií“.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 236-539401 zo 7. 12. 2018.

Link
Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky „Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2“ .

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 235-537543 zo 6. 12. 2018.

Link
Záručný nástroj pre sociálnu ekonomiku

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky „Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku“ .

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 212-485607 z 3. 11. 2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 218/2018 zo 6.11.2018 pod č. 15840 - MSS.

Link
Výber správcov fondov na implementáciu finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky „Výber správcov fondov na implementáciu finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov “.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2018/S 208-474948 z 27.10.2018 a Vestníku verejného obstarávania č.213/2018 z 30.10.2018 pod č.15594-MSS.     

Link
Výber Správcov fondov na implementáciu finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., ukončil obstarávanie zákazky „Výber správcov fondov na implementáciu finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie“.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 018-037339 z 26.01.2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 20/2018 z 29.01.2018 pod č. 1539-MSS.

Link
Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., ukončil obstarávanie zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov“.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 171-350639 zo 7.9.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 z 8.9.2017 pod č. 12722-MDS.

Link
Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee - FLPG)

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., ukončil obstarávanie zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee)“.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2017/S 116-233532 zo dňa 20.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č.122/2017 zo dňa 21.6.2017 pod č.8579-MDS.

Link
Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL)

Slovak Investment Holding, a. s., ako správca fondu NDF II., a.s., ukončil obstarávanie zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL) na podporu malých a stredných podnikov“.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 107-215478 zo dňa 7.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 113/2017 zo dňa 8.6.2017 pod č. 8056-MDS.

 

Zmluvná dokumentácia k výberu finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja PRSL

Link