Slovak Asset Management

Hlavným cieľom spoločnosti Slovak Asset Management (SAM) je správa štátnych aktív s cieľom mobilizovať domácich a zahraničných súkromných spoluinvestorov resp. medzinárodné finančné inštitúcie. SAM sa ako jediná časť skupiny Slovak Invest Holding zameriava na investovanie zo zdrojov mimo rozpočtu EÚ.

Spoločnosť SAM bola založená v júni 2017 a má povolenie Národnej banky Slovenska pre vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov v členských štátoch EÚ.

V prípade záujmu o bližšie informácie o spoluinvestičných príležitostiach sa, prosím, obráťte na